Despre noi

În luna mai a anului 2017, cinci foști colegi, absolvenți ai Liceului Unirea, am luat hotărârea de a înființa această Asociație, în scopul de a reuni cât mai mulți dintre foștii absolvenți ai liceului și de a realiza împreună proiecte în sprijinul liceului, a foștilor profesori precum și a actualilor elevi cu merite deosebite la învățătură.

Asociaţia este o organizaţie nepatrimonială, organizată şi funcţionând în conformitate cu prevederile legii ce are ca scop promovarea și susținerea drepturilor și intereselor sociale, culturale și profesionale ale foștilor și actualilor elevi și profesori ai Colegiului Național Unirea din Brașov, precum și ale membrilor săi; de asemenea Asociația își propune promovarea imaginii Colegiului Național Unirea din Brașov. Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea următoarelor obiective:

– organizarea de manifestări culturale, sportive și sociale menite promovării imaginii Colegiului Național Unirea;

– elaborare de programe  și organizarea de acțiuni umanitare în scopul identificării posibilităților de sprijinire a membrilor săi, precum și a altor actuali sau foști elevi ai Colegiului Național Unirea din Brașov, a profesorilor sau a foștilor profesori ai Colegiului;

– acordarea de burse de merit și sociale actualilor elevi ai Colegiului Național Unirea din Brașov;

– înlesnirea comunicării între actuali sau foști elevi ai Colegiului Național Unirea din Brașov, prin realizarea și promovarea unor proiecte și platforme informatice dedicate.